Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kanalizacja w Olszewie-Borkach przebudowana

Zakończyły się prace związane z przebudową sieci kanalizacji z podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości Olszewo-Borki. Wójt Aneta Larent wraz z pracownikami urzędu gminy dokonała odbioru wykonanych prac. Wartość inwestycji to ponad 1 mln 670 tys. zł, zadanie zostało zrealizowane przez spółkę Euroterm z Ciechanowa. 

Inwestycja ta była niezbędna, gdyż przez wiele lat instalacja nie była modernizowana i jej stan był na tyle poważny, że stał się jednym z powodów wypowiedzenia umowy na świadczenie usług na terenie gminy przez OPWiK. Istniało też zagrożenie wystąpienia całkowitej niewydolności sieci, co w konsekwencji oznaczałoby konieczność codziennego wypompowywania i wywozu nieczystości z terenu Olszewa-Borek. Oprócz oczywistych uciążliwości generowałoby to ogromne koszty, które musiałaby ponosić gmina. 

 

 

W tej sytuacji Wójt Aneta Larent zdecydowała już w 2019 roku o priorytetowej realizacji przebudowy kanalizacji sanitarnej. 

Zakres robót objętych umową doprowadził do zmiany funkcjonowania systemu kanalizacji podciśnieniowej na ciśnieniową. Podciśnieniowy system transportu ścieków przebudowaną na system tłoczny (ciśnieniowy). Studnie zaworowe z zaworami próżniowymi zostały zastąpione pompowanymi z pompami zatapialnymi. 

W zakres prac weszły min.:

- wykonanie przebudowy 13 kompletów przepompowni ścieków; 
- wykonanie 13 kompletów szaf sterujących;
- wykonanie przepustów kablowych;
- wykonanie przewodów wentylacji pompowni;
- wykonanie wywiewek wentylacyjnych z filtrem;
- remont studni zaworowych;
- remont studni przelotowych;
- wykonanie robót ziemnych i drogowych.

Całość inwestycji dopełnia wybudowana w ubiegłym roku za blisko 637 tys. zł główna przepompownia ścieków przy ul. Średniej w Olszewie-Borkach.

Podsumowując powyższe inwestycję gmina Olszewo-Borki w ostatnim czasie przeznaczyła ponad 2 mln 300 tys. zł na przebudowę sieci kanalizacji w miejscowości Olszewo-Borki.

Wersja XML