Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu

W dniu 14 września br.  w budynku Ośrodka Kultury w Troszynie Wójt Gminy Olszewo-Borki Aneta Katarzyna Larent podpisała umowę dotacji z Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamilą Mokrzycką na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Usunięcie i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2021 roku”.

Wysokość dofinansowania wynosi 30 000,00 złotych.

 

 

W ramach realizacji zadania planowany jest odbiór i utylizacja 76,80 ton wyrobów zawierających azbest zdemontowany z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. 

Gmina Olszewo-Borki w ramach przystąpienia do ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” w poprzednich latach otrzymała dofinansowania: 50 000,00 zł w ubiegłym roku oraz 71 000,00 zł w 2019 roku. Dzięki tym środkom w ostatnich dwóch latach udało się usunąć z terenu gminy ponad 468 ton azbestu. 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2021 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł.

logoWFOSiGW.jpeg

Wersja XML