Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz telefonów

Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

Telefon: 29 761 31 07, fax: 29 643 20 74


WŁADZE GMINY 

Wójt: Aneta Katarzyna Larent – nr wewnętrzny 118

Sekretarz: Mariusz Prusaczyk – nr wewnętrzny 118

Skarbnik: Grażyna Szabłowska – nr wewnętrzny 118


SEKRETARIAT 

Sekretariat: Kinga Białobrzewska - nr wewnętrzny 118


BIURO PODAWCZE, KASA

Biuro Podawcze: Grzegorz Gemza - nr wewnętrzny 110

Kasa: Adam Rajkowski - nr wewnętrzny 110


URZĄD STANU CYWILNEGO 

Kierownik: Anna Obrębska - nr wewnętrzny 137


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW 

Podatki: Justyna Rajkowska, Marta Żochowska – nr wewnętrzny 113

Płace: Jolanta Kryszpin, Maja Perzanowska – nr wewnętrzny 136

Księgowość budżetowa: Ewelina Mierzejewska, Sylwia Piersa – nr wewnętrzny 114

Księgowość budżetowa oświaty: Małgorzata Jędrasik, Marzena Bryska – nr wewnętrzny 135


REFERAT OŚWIATY I SPORTU 

Kierownik: Barbara Stolarczyk – nr wewnętrzny 130

Płace, kadry oświata: Anna Glinka, Monika Jastrzębska – nr wewnętrzny 115

Obiekty sportowe: Paweł Święcicki – nr wewnętrzny 115

Organizacja oświaty: Bogusława Kobrzyńska – nr wewnętrzny 134


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Kierownik: Juliusz Zdanowicz – nr wewnętrzny 120

Ochrona środowiska: Anna Zalewska-Kmiołek – nr wewnętrzny 120

Ochrona środowiska: Renata Kochańska – nr wewnętrzny 121

Ochrona środowiska i powietrza: Łukasz Żebrowski – nr wewnętrzny 120

Działalność gospodarcza: Maria Pierzchała – nr wewnętrzny 121

Ewidencja ludności: Elżbieta Graczyk: nr wewnętrzny – 112


REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA 

Kierownik: Radosław Parzych – nr wewnętrzny 131

Inwestycje gminne (wodociągi, kanalizacja, obiekty kubaturowe) - Joanna Dudzińska, Alicja Żebrowska – nr wewnętrzny 123

Drogi, oświetlenie: Jarosław Szurpicki, Wojciech Czaplicki – nr wewnętrzny 124

Gospodarka przestrzenna, fundusz sołecki: Ewa Rupińska, Iwona Grotek – nr wewnętrzny 133

Zamówienia publiczne: Ewa Milewska -  nr wewnętrzny 122

Rozwój gminy i fundusze pomocowe: Wioletta Tyszka - nr wewnętrzny 132


REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik:  Paulina Górska  – nr wewnętrzny 131

Kadry i obsługa Rady Gminy: Danuta Kacprzyńska – nr wewnętrzny 129

Sprawy kadrowo-płacowe: Jolanta Gutowska – nr wewnętrzny 129

Sprawy organizacyjne i promocja gminy: Albert Lenkiewicz – nr wewnętrzny 132

Informatyk: Łukasz Wasilewski – nr wewnętrzny 128


BIURO RADY GMINY 

Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Grala -  nr wewnętrzny 128


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Paweł Kowalski: e-mail - iod@olszewo-borki.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

Telefon: 29 764 78 75


Kierownik: Grażyna Agnieszka Krukowska – nr wewnętrzny 105
Świadczenia 500+: Iwona Tokarska, Marta Woźniak – nr wewnętrzny 101
Świadczenia rodzinne: Danuta Tabaka – nr wewnętrzny 102
Fundusz alimentacyjny, asystent rodziny: Ewa Wysoka, Beata Żebrowska – nr wewnętrzny 102
Pracownicy socjalni: Katarzyna Oleńska, Iwona Milewska, Magdalena Jackiewicz – nr wewnętrzny 105
Księgowość: Grażyna Gawron, Bogumiła Baczewska – nr wewnętrzny 106
 

Wersja XML