Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont instalacji elektrycznej – umowa podpisana

W dniu 17 września br. w budynku zabytkowego dworku w Przystani Wójt Gminy Aneta Katarzyna Larent podpisała umowę na realizację zadania pn. ,,Remont wnętrz zabytkowego dworu w Przystani – etap I: modernizacja instalacji elektrycznej w przyziemiu i na parterze”.

Zakres robót obejmuję wykonanie: nowej instalacji zasilającej, instalacji oświetleniowej; instalacji gniazd wtykowych; wewnętrznej linii kablowej; rozdzielnicy elektrycznej; szyny wyrównawczej; wykonanie niezbędnych badań i pomiarów po przeprowadzeniu modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przyziemia i parteru zabytkowego dworu w Przystani. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest  odtworzyć tynki w miejscach ułożenia nowej instalacji.

Po zmianie polepszy się bezpieczeństwo obiektu i warunki uczących się dzieci.

Wartość zadania wynosi 250 000,00 złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 90 000.00 złotych. 

 

 

Wykonawcą robót wyłonionych w ramach przetargu została firma Elektroinstal Jarosław Wojtkowski z Kobyłki.

Jest to kolejna inwestycja mająca na celu modernizacje zabytku. W ostatnich dwóch latach przy wsparciu środków zewnętrznych – Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego zostało wyremontowane przyziemie dworku, oraz elewacja zewnętrzna. 

Wersja XML