Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziewięć nowych inwestycji ze wsparciem MIASu

Sołectwa Żebry Sławki, Zabrodzie, Zabiele Wielkie, Stepna Stara, Przystań, Mostowo, Łazy, Grabówek oraz Antonie otrzymały po 10 000,00 złotych dofinansowania na realizację zadań z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. 

Inwestycje zostały już wykonane.

1. Żebry-Sławki – Zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości  Żebry Sławki" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" .

W ramach realizacji zadania została wybudowana linia napowietrzna oświetlenia ulicznego oraz zamontowane zostały lampy solarne.

    • całkowity koszt zadania 22 402,00 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego 12 402,00 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.

2. Zabrodzie – Zadanie pn. "Ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" .

W związku z realizacją zadania zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 20 000,00 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.

3. Zabiele Wielkie – Zadanie pn.  "Remont remizy" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" . 

 W ramach zadania wykonano roboty remontowe świetlicy wiejskiej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej polegające na wymianie podłogi, naprawie i pomalowaniu ścian.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 20 000,00 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.

4. Stepna Stara –  Zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" . W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano następujące urządzenia do zabawy oraz sportowo rekreacyjne na placu zabaw zlokalizowanym na terenie kompleksu sportowego:

- zjazd linowy;
- karuzelę tarczową z siedzeniami;
- huśtawkę wagową;
- zestaw zabawowy.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 21 145,50 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego 11 145,50 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.

5. Przystań –  Zadanie pn.   "Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania ogrodzenia działki, na której jest pobudowana świetlica wiejska oraz zakup czarnoziemu celem wyrównania terenu wokół świetlicy w miejscowości Przystań" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" .  Wszystkie niezbędne prace z wyrównaniem terenu oraz budową ogrodzenia zostały wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców sołectwa.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 338,54 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Fundusz Sołeckiego 12 338,54 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.
      
6. Mostowo –  Zadanie pn. "Budowa altany - etap II" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" . 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano taras oraz warstwę antypoślizgową z kostki brukowej na podłożu betonowym.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 20 400,00 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego 10 400,00 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.
      
7. Łazy – Zadanie pn. "Modernizacja boiska" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" . 

W ramach zadania został wyrównany teren boiska o nawierzchni naturalnej oraz zostały wymienione siatki bramkarskie i w koszach do koszykówki.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 20 000,00 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.
      
8. Grabówek – Zadanie pn "Zakup i montaż altany z wyposażeniem" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" .

W związku z realizacją zadania została wykonana drewniana altana oraz stół i dwie ławki.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 000,00 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego 12 000,00 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.
      
9. Antonie – Zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Antoniach" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" .  W ramach realizacji przedmiotowej doposażono istniejący plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach. Zakupione i zamontowane zostały urządzenia do zabawy dla dzieci, a mianowicie:

- Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem kubełkowym;
- kryta piaskownica;
- dwustronny domek;
- karuzela;
- stojak na rowery;
- dwie ławki z oparciem.

    • całkowity koszt inwestycji wyniósł 20 035,55 zł;
    • wkład własny – środki pochodzące z Fundusz Sołeckiego 10 035,55 zł;
    • pomoc finansowa z budżetu województwa 10 000,00 zł.

 

 

Wersja XML