Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlica dla Wyszla

We środę 10 listopada br. Wójt Aneta Larent w Urzędzie Gminy w Goworowie podpisała umowę na realizację zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska w miejscowości Wyszel”. Umowę ze strony Województwa Mazowieckiego podpisali: Marszałek Janina Ewa Orzełowska, Marszałek Elżbieta Lanc oraz Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mariusz Popielarz. 

Zadanie obejmuje: 

- wykonanie systemu grzewczego (pompy ciepła i wymiana grzejników);
- modernizacja instalacji c.w.u.;
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne o mocy 5,6 kWp);
- ocieplenie ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie oraz połaci dachu;
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
- montaż nowych opraw LED oraz wymianę oświetlenia z żarowego na oświetlenie w technologii LED;

 

 

Termomodernizacja stanowi część kompleksowej inwestycji, która zakłada przeprowadzenie generalnego remontu, którego efektem będzie stworzenie bezpiecznego, estetycznego i funkcjonalnego miejsca służącego lokalnej społeczności. 

Gmina Olszewo-Borki na to zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości 232 139,72 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). 

Całkowity koszt zadania to 356 914,83 zł.

Wersja XML