Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulica Zarzecze przebudowana

Została zrealizowana i oddana do użytku inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy – Kolonia Zarzecze”.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kruszywa łamanego na powierzchni 9 700,00 m2 , długości 1, 940 km, szerokości 5 metrów z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 metra z gruntu rodzimego.

 

 

Koszt zadania to 310 199,09 złotych. Na realizację tej inwestycji Wójt Gminy Aneta Larent pozyskała środki z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00 złotych.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu była firma Trans Drog Szlachetka Sp. z o. o. z Dylewa.

 

Wersja XML