Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strefa zieleni w Olszewie-Borkach

Zakończyła się realizacja zadania pn. ,,Centrum rekreacyjno-sportowe w miejscowości Olszewo-Borki – utworzenie strefy zieleni”. W dniu dzisiejszym Wójt Aneta Larent wraz z pracownikami urzędu gminy dokonała odbioru inwestycji. 

Zakres prac obejmował: 

- wykonanie prac ziemnych przy przygotowaniu terenu;
- wykonanie ścieżek żwirowo-piaszczystych;
- wykonanie systemu nawadniającego;
- wykonanie trawników;
- przeprowadzenie nasadzenia roślin.

Koszt inwestycji to 191 880,00 złotych. Gmina na realizację zadania uzyskała pomoc finansową do 50 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu była firma MRK-TECHNIC.pl Marek Koterwas, Renata Koterwas-Żebrowska Spółka Cywilna z Ostrołęki. 

 

 

Zadanie pn. Centrum rekreacyjno-sportowe w msc. Olszewo-Borki - utworzenie strefy zieleni zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".

1622536874_logo-miwopim-mazowsze-2021-1.jpeg

 

Wersja XML