Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

​Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne

Zapraszamy wszystkich rolników z terenu Gminy Olszewo-Borki do wypełnienia ankiety pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne"

Jest ona dostępna pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl, funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań. Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

  1. upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych, 
  2. wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym, 
  3. wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych. 

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl.

Wersja XML