Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc uchodźcom - ważne decyzje

Pod przewodnictwem Wójt Anety Larent odbyło się dziś spotkanie gminnego sztabu kryzysowego poświęcone pomocy uchodźcom z terytorium Ukrainy. Wyznaczono na nim miejsca i osoby odpowiedzialne za koordynację zbiórki pomocy żywnościowej oraz materialnej.

1) Urząd Gminy Olszewo-Borki rozpoczyna przygotowanie jednego z obiektów gminnych do umieszczenia ok. 50 osób potrzebujących pomocy. 

2) W dalszej kolejności w razie potrzeby miejscami wskazanymi do pobytu uchodźców mogą stać się przystosowane strażnice OSP i świetlice  gminne oraz obiekty komercyjne.

3) Rozpoczyna się zbiórka trwałych środków żywności oraz materiałów higienicznych na potrzeby uchodźców - będzie ona w prowadzona od jutra w godz. 8.00 - 19.00 w dwóch miejscach:

- Gminnym Ośrodku Kultury w Olszewie-Borkach;
- Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

Szczegóły dotyczące zakresu zbiórek znajdują się na przygotowanym plakacie.

plakat ukraina-1.jpeg

4) Urząd Gminy nie prowadzi zbiórek pieniężnych, zachęca jednak do takich zbiórek prowadzonych przez sprawdzone instytucje pomocowe, które efektywnie wykorzystają takie wsparcie, ich lista jest dostępna na stronie rządowej: pomagamukrainie.gov.pl.

Dziękując za ogromne zainteresowanie przekazaniem pomocy ze strony mieszkańców Wójt Gminy prosi aby prowadzić ją w sposób uporządkowany, oparty na rzeczywistych potrzebach. Stosowne komunikaty w tej sprawie będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej gminy i w portalach społecznościowych.

Działania Urzędu Gminy koordynowane są na bieżąco ze Starostą Powiatu i Wojewodą Mazowieckim.

 

 

Wersja XML