Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty za odpady bez zmian

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przypomina, że z dniem 1 marca 2022 roku zmienił się podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki. Usługę obecnie świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki.

Informujemy, że stawki za odbiór i sposób uiszczania wpłaty pozostaje bez zmian.

Konto na które należy uiszczać opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie zmieniło się t. j. Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500, opłaty można dokonać także w kasie urzędu gminy.  Są one przyjmowane jak dotychczas przez Urząd Gminy

Wysokość opłaty winna być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niemniej jednak zachęcamy Państwa do sprawdzenia, czy deklaracja złożona jest w sposób prawidłowy. Jednocześnie przypominamy o możliwości składania deklaracji i  sprawdzenia stanu i regulowania płatności przez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta pod adresem: www.olszewo-borki.eboi.pl.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce: ODPADY KOMUNALNE.

Wersja XML