Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stop wypalaniu traw - komunikat policji

Rewir I Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce informuje, że w ostatnim czasie dochodzi do zdarzeń polegających na wypalaniu traw na terenie gminy Olszewo-Borki, które jest szkodliwe dla środowiska.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie.          

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń może wynosić od 20 do 5000 zł. 

oDu4VLduSHO4o1Nv.jpeg

Wersja XML