Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków


Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przypomina, że w związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) został nałożony obowiązek na właścicieli lub zarządców budynków czy lokali – złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, dokument należy złożyć do 30 czerwca 2022r. 

Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie gminy lub wysłać listem. Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowe informacje na temat CEEB oraz wzory deklaracji znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych w zakładce druki i formularze oraz na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
 

ceeb_plakat_a3.jpeg

Wersja XML