Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Unijne

belka-FEPC-Untitled-Kopiowanie-1024x153.png

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

  1. Cyfrowa gmina: PDFCyfrowa gmina.pdf (88,39KB)

 

belka-mazowsze.png

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), IV Osi Priorytetowej Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 Efektywność energetyczna. 

1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel: PDFTermomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel.pdf (388,88KB)

Wersja XML