Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na budowę PSZOK podpisana

W środę w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach  Wójt Aneta Larent podpisała umowę na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt powstanie w Nowej Wsi przy ul. Przemysłowej. 

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki, który w ramach przetargu złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wartość zadania opiewa łącznie na kwotę 2 345 130,99 zł, z czego Gmina Olszewo-Borki pozyskała dofinansowanie w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 210 388,00 złotych. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, których nie można umieszczać w ogólnych pojemnikach do gromadzenia odpadów.

Prace budowlane będą polegały m. in. na:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Olszewo-Borki to długo wyczekiwana inwestycja, która jest ważnym elementem spójnej, uporządkowanej gospodarki odpadami. 

P7194940 (2).jpeg

Wersja XML