Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja SUW w Nowej Wsi – umowa podpisana

W piątek 29 lipca br. Wójt Aneta Larent podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w miejscowości  Nowa Wieś”.

Wartość inwestycji to 2 174 886,00 złotych. Kwota w całości została dofinansowana z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji. 

Inwestycja składa się z dwóch etapów:
1. Etap projektowania z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji;
2. Etap wykonawstwa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody obejmuje:

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu została firma Bartosz Sp. J z Białegostoku. 

Modernizacja SUWu w Nowej Wsi jest niezbędną inwestycją z uwagi na wiek obiektu i konieczność zwiększenia wydajności stacji – co pozwoli zaopatrzyć w wodę nowe miejscowości. 

P7294949.jpeg

Wersja XML