Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w Mostówku – umowa podpisana

W ubiegłym tygodniu  Wójt Aneta Larent podpisała umowę z wykonawcą dotyczącą przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych  o nr ewid. 97 w miejscowości Mostówek.

W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia z kruszywa łamanego o długości 0,578 km i szerokości 5 metrów. 

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu została firma Trans Drog Szlachetka Sp. z o. o. z Dylewa. 

Wartość zadania to 209 293,38 złotych, z czego 100 000,00 złotych gmina pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Przebudowana droga z nową nawierzchnią  zdecydowanie poprawi rolnikom warunki dojazdu do gruntów rolnych. 

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

Wersja XML