Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie i usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Olszewo-Borki w 2022 roku

W dniu 8 lipca na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania "Unieszkodliwianie i usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Olszewo-Borki w 2022 roku", na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 576,00 zł. Koszt całkowity zadania – 43 680,00 zł.

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów. Z 50 nieruchomości odebrano i unieszkodliwiono 112,00 Mg odpadów zawierających azbest.

Tablica_wfosigw_nfosigw1+-1.jpeg

Wersja XML