Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

Adres:

ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

Kontakt:

Telefon: 29 764 78 75

Strona internetowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, tel./fax 29 7647875

E-mail: gops@olszewo-borki.pl

Wersja XML