Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej do ARiMR

W związku z trwającym naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowej o wsparcie finansowe rodziny – Klęski 2022, informujemy, iż w ślad za zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR  zmianie uległy zasady przyznawania pomocy z tego tytułu.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie do 23 listopada 2022r. do Biura Powiatowego ARiMR wniosku o udzielenie pomocy finansowej (liczy się data wpływu wniosku do właściwego ze względu na położenie gospodarstwa Biura Powiatowego) poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  1. Kalkulacje z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gosp. rolnym spowodowanych suszą w roku 2022 lub protokół  z szacowania strat,
  2. Kopie faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gosp. rolnego od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 w wys. co najmniej 5000 zł brutto.

Wniosek błędnie wypełniony lub bez wymaganych załączników pozostanie bez rozpatrzenia.  

arimr1-1.png

Wersja XML