Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 4 mln zł wsparcia drogowego

W piątek 18 listopada br. w Płocku Wójta Aneta Larent podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4 332 258,00 zł  zostanie przeznaczone na budowę i  przebudowę ponad 5 km w dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Żebry-Żabin, Żebry-Wierzchlas, Mostówek, Działyń i Żebry-Sławki.

Całkowity przewidywany koszt inwestycji to około 7 mln zł.

PB187252a.jpeg

Wersja XML