Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tytka Charytatywna - wspieramy akcję

Obchodzony zazwyczaj w połowie listopada Światowy Dzień Ubogich był powodem zrodzenia się idei Tytki Charytatywnej, która stale poszerza grono zaangażowanych w jej przebieg osób i jednostek. Tegoroczną akcję Caritas Diecezji Łomżyńskiej wspiera Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, który rozdysponował 40 „Tytek” w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.  Zostaną one wypełnione produktami pierwszej potrzeby i żywnością, a następnie przekazane dla osób najbardziej potrzebujących.

W akcję włączyły się:

Budujemy wspólnie postawę bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym i świadomość społeczną naszych najmłodszych mieszkańców. Zaangażowanie młodzieży w przedmiotową akcję bardzo cieszy nie tylko organizatorów i nauczycieli, ale zapewne i osoby, które będą objęte szczerą pomocą. Partnerstwo instytucji oświatowych, charytatywnych zawsze przynosiło pozytywne efekty. Dziękując za tę współpracę życzymy jednostkom oświatowym udanej akcji i składamy podziękowanie za entuzjastyczne wsparcie inicjatywy pomocowej Caritas Diecezji Łomżyńskiej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olszewie-Borkach. 

 

 

Wersja XML