Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Gminy

Rada Gminy Olszewo-Borki VIII kadencji 2018-2023


Przewodniczący Rady Gminy - GRALA KRZYSZTOF
Miejscowość: Zabrodzie


Wiceprzewodniczący Rady Gminy - PĘDZICH REMIGIUSZ WAWRZYNIEC
Miejscowość: Antonie


Wiceprzewodniczący Rady Gminy - SZELKOWSKI MIECZYSŁAW
Miejscowość: Olszewo-Borki


Kwiatek Karol – przewodniczący komisji rewizyjnej
Miejscowość: Nowa-Wieś


Trzaska Bogdan – zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej
Miejscowość: Drężewo


Listwon Zbigniew - przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji
Miejscowość: Kordowo


Kobylińska Marzena - zastępca przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji
Miejscowość: Zabiele-Piliki


Milewska Małgorzata Renata – przewodniczący komisji budżetu i infrastruktury technicznej
Miejscowość: Dobrołęka


Kadłubowski Karol – zastępca przewodniczącego komisji budżetu i infrastruktury technicznej
Miejscowość: Białobrzeg Bliższy


Luma Edward – przewodniczący komisji ochrony środowiska
Miejscowość: Grabówek


Sadlak Daniel – zastępca przewodniczącego komisji ochrony środowiska
Miejscowość: Grabnik


Grzymała Andrzej - przewodniczący komisji praworządności i spraw społecznych
Miejscowość: Olszewo-Borki


Grzejka Zbigniew
Miejscowość: Chojniki


Krukowski Mieczysław
Miejscowość: Olszewo-Borki


Żebrowski Robert
Miejscowość: Stepna Michałki

Wersja XML