Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festyn charytatywny dla Franka

Franek Zembrzucki z gminy Olszewo-Borki pilnie potrzebuje naszej pomocy! Chociaż jeszcze się nie narodził już wiadomo, że będzie musiał się zmierzyć z dużym zagrożeniem. Lekarze stwierdzili: zespół prawostronnego izomeryzmu, dekstrokardię, całkowicie nieprawidłowy spływ żył płucnych, ubytek przegrody przedsionkowo- komorowej, podwójny odpływ z prawej komory, podzastawkowe i zastawkowe zwężenie pnia płucnego, żołądek przesunięty w stronę lewą i nie wiadomo, co ze śledzioną. Nadzieję na ratunek dali rodzinie lekarze w Munster, gdzie Franek tuż po narodzeniu przejdzie operację, być może nie jedną.

Brak opisu obrazka

Potrzebna jest ogromna kwota na pokrycie jej kosztów. Dlatego zapraszamy wszystkich ludzi o wielkich sercach na festyn charytatywny, podczas którego będzie możliwość wsparcia kosztów leczenia Franka! Czwartek godzina 16:00 GRAMY DLA FRANKA! 

Wersja XML