Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje, że w związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) został nałożony obowiązek na właścicieli lub zarządców budynków czy lokali – złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. 
W dniu 1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

ulotka2-min-1.jpeg


Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.


Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie gminy lub wysłać listem.
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. 
Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Szczegółowe informacje na temat CEEB oraz wzory deklaracji znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 


Dokumenty do pobrania:
- deklaracja dla budynków mieszkalnych - PDFdeklaracja-A-30.06.2021.pdf (253,49KB)
- deklaracja dla budynków niemieszkalnych - PDFdeklaracja-b-30.06.2021.pdf (259,29KB)
- ulotka 1 - PDFulotka-1f-1.pdf (833,20KB)
- ulotka 2 - PDFulotka2-min.pdf (420,17KB)

Wersja XML