Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Czyste Powietrze"

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przypomina o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Priorytetowego Programu "Czyste Powietrze". W punkcie  mieszkańcy mogą uzyskać informacje dotyczące programu oraz złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastąpi jego rozpatrzenie (ocena merytoryczna).

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki, czynny jest w każdy czwartek. W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 519 676 931 lub 29 761 31 07 wew. 120.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Co wnioskodawca powinien przygotować przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Mieszkańcy uprawnieni do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem, przed złożeniem wniosku mieszkaniec powinien utworzyć konto na stronie Generator wniosków o dofinansowanie (nfosigw.gov.pl) Przygotować informacje o którym mowa powyżej a także przedłożyć zawartą umowę na realizację  danego zakresu przedsięwzięcia z wykonawcą który działa na rynku budowlanym, remontowym lub montażowym co najmniej 1 rok albo posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie ,,Czyste Powietrze”.

Wspólnie zadbajmy o powietrze którym wszyscy oddychamy. 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” pod adresem: 

 

Program Czyste Powietrze – STOP Smog

Portal Beneficjenta - Warszawa (wfosigw.pl)

Pliki do pobrania:

Gminna ulotka informacyjna: PDF92_Czyste-Powietrze_ulotka od 15.07.2022 poprawione .pdf (3,80MB)

KV-logo (1).png


 

Wersja XML